Qingdao Leader Machinery Co., Ltd.

Add.: South of Yangjialin, Beiguan Sub-district, Jiaozhou City, Qingdao

Tel.: +86-532-86622373

Fax: +86-532-82278979

Contact Person (Supervisor):
Mr. Xu Wei